2015-2018
Preparació d’aldehids a partir de residus de fruita mitjançant procediments enzimàtics per a la seva aplicació en adoberia (MINECO / FEDER, RTC-2015-3652-5)

El projecte té com a objectiu general el desenvolupament de nous processos químics i biotecnològics per revaloritzar els residus de fruita, mitjançant l’obtenció de nous compostos per a la seva aplicació en l’adobat de pells, com a alternativa als productes d’adobat actuals com és el cas del glutaraldehid. L’obtenció d’un agent d’adobat millorat, procedent de la revalorització de residus de fàcil accés, permetrà reduir la petjada de carboni i reduir la contaminació generada per l’ús de les sals de crom, així com una millora de les propietats de la pell un cop adobada.

image04   image010

Preparació d’aldehids a partir de residus de fruita mitjançant procediments enzimàtics per a la seva aplicació en adoberia (MINECO / FEDER, RTC-2015-3652-5)