DIRECCIÓ DEL CENTRE
Mercè Balcells Fluvià
RESPONSABLE DE QUALITAT
Rita Puig Vidal
DIRECTOR ÀREA QUÍMICA
Jordi Eras Joli
DIRECTORA ÀREA MICROBIOLOGIA
Mercè Torres Grifó
RESPONSABLES DE SERVEIS I PROJECTES
Responsables de Projecte
METABOLÒMICA
Alexis Marsol Vall
CULTIUS DE TEIXITS VEGETALS
Ana María Pelacho Aja
AVALUACIÓ DE PLÀSTICS BIODEGRADABLES I SUBPRODUCTES EN CAMP
Lluís Martín Closas
QUÍMICA
Antoni Rius Carrasco
ENGINYERIA QUÍMICA
M. Rosa Cantero Gómez
TRANSFORMACIÓ DE BIOMASSA
Ramon Canela Garayoa
INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
Mercè Balcells Fluvià
BIOTECNOLOGIA
Gemma Villorbina
QUÍMICA ANALÍTICA
Jordi Eras Joli
BIOCATALITZADORS FÚNGICS
Mercè Torres Grifó
ESTUDIS DE CICLES DE VIDA
Rita Puig Vidal
SERVEIS DE RMN I ESPECTROSCOPÍA MOLECULAR
Mireia Oromí Farrús
Investigadors post-doctorals
POSTDOC
Erika Lorena Soto
POSTDOC
Wilmar Osorio Viana
POSTDOC
Marc Escribà Gelonch
Doctorants
DOCTORANT
Gemma Puigarnau Huguet
DOCTORANT
Èrika Vilamajó Farré
DOCTORANT
Faezeh Soleimani
DOCTORANT
Oriol Tomàs Badell
DOCTORANT
Guillem Morató-Aragonés Ibañez
DOCTORANT
Ibtissam Bouhzam
DOCTORANT
Harrison Tetteh
Persona Laboral de Suport
TÉCNIC DE RECERCA
Carme Guerris Castillo