DIRECCIÓ DEL CENTRE
Mercè Balcells Fluvià
RESPONSABLE DE QUALITAT
Núria Sala Martí
DIRECTOR ÀREA QUÍMICA
Jordi Eras Joli
DIRECTORA ÀREA MICROBIOLOGIA
Mercè Torres Grifó
RESPONSABLES DE SERVEIS I PROJECTES
Responsables de Projecte
TRANSFORMACIÓ DE BIOMASSA
Ramon Canela Garayoa
INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
Mercè Balcells Fluvià
BIOTECNOLOGIA
Gemma Villorbina
QUÍMICA ANALÍTICA
Jordi Eras Joli
BIOCATALITZADORS FÚNGICS
Mercè Torres Grifó
BIOREMEDIACIÓ
Núria Sala Martí
SERVEIS DE RMN I ESPECTROSCOPÍA MOLECULAR
Mireia Oromí Farrús
Investigadors post-doctorals
POSTDOC
Edinson Yara Varón
POSTDOC
Enrique Cequier
Doctorants
DOCTORANT
Erika Lorena Soto
DOCTORANT
Oriol Tomàs Badell
DOCTORANT
Johanna Aguilera
DOCTORANT
Alberto Millán Acosta
DOCTORANT
Diana Gabriela Cosovanu
Persona Laboral de Suport
TÉCNIC DE RECERCA
Carme Guerris Castillo