1.DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: La empresa titular de dba.udl.cat (en endavant, el Site) és Centre DBA, amb domicili a Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, av. Alcalde Rovira Roure, 191 25198 Lleida, (en endavant, DBA ).

2.USUARIOS: L’accés i / o ús dels portals de DBA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3.Ús DEL PORTAL: el Site de DBA proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a DBA o als seus llicenciants, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que DBA ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de DBA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. DBA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, DBA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4.PROTECCIÓN DE DADES: DBA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol•licitar a DBA, de fer saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, DBA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5.PROPIEDAD intel•lectual i industrial: DBA per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de DBA o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DBA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de DBA. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat al les pàgines de DBA.

6.EXCLUSIÓN DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: DBA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.MODIFICACIONES: DBA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

8.EMPLEO DE COOKIES: DBA podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per la seva web. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal•lació de les cookies enviades per DBA, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

9.ENLACES: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, DBA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas DBA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10.DERECHO D’EXCLUSIÓ: DBA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Site i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús .

11.GENERALIDADES: DBA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12.MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: DBA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13.LEGISLACIÓN aplicable i jurisdicció: La relació entre DBA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.