SÍNTESI ORGÀNICA

 • Estratègies i mètodes de síntesi per a l’obtenció de productes amb interès industrial.
 • Desenvolupament de nous processos químics i biotecnològics per la valorització de subproductes del sector agroalimentari.
 • Obtenció de nous biocatalitzadors a partir de l’aïllament de microorganismes.
 • Ús de sistemes de flux continu i microreactors en síntesi i biocatàlisi.

APLICACIONS

 • Síntesi de productes derivats del glicerol.
 • Síntesi de derivats de sucres.
 • Síntesi de derivats d’aminoàcids.
 • Obtenció d’additius per a la indústria alimentària i cosmètica a partir de fonts naturals
 • Utilització de biocatalitzadors per a la valorització de residus agroindustrials.
 • Plàstics biodegradables d’ús agrícola

TÈCNIQUES D’ANÀLISI

 • Millora de tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses.
 • Assajos d’autenticació per RMN, HPLC-MS/MS, relació isotòpica d’oxigen, FTIR, Raman, …
 • Metabolòmica agroalimentària.
 • Cultiu in vitro de teixits vegetals
 • Anàlisi ecotoxicològic