2016-2018
Aprofitament Integral de Biomassa Agroalimentària (APRIBA, MINECO/FEDER, CTQ2015-70982-C3-1-R)

La indústria alimentària produeix a Europa unes 230 milions t / any de residus i subproductes. APRIBA pretén desenvolupar nous processos dirigits a transformar residus i despulles de diferent naturalesa a productes de més valor afegit. Es pretén un aprofitament en cascada que ajudi a desenvolupar una economia baixa en carboni aprofitant els diferents components de la biomassa per obtenir des de productes ja comercials, com són àcids grassos poliinsaturats, glucogen o biogàs, a nous compostos per a ser aplicats com antimicrobians, additius en combustibles, dissolvents, i l’obtenció de polímers i productes per a l’emmagatzematge d’energia tèrmica. Per a això els diferents materials inicials es fraccionaran en acilglicèrids, proteïnes i hidrats de carboni emprant processos sostenibles quan sigui possible. A partir d’ells es pretén obtenir des de nous dissolvents eutèctics quirals fins compostos per a l’emmagatzematge d’energia tèrmica. La biotecnologia serà una de les tecnologies transversals a aplicar. Es faran servir biocatalitzadors en la hidròlisi de proteïnes i quitina, en el fraccionament d’àcids grassos, la desproteinització de glucogen i en la preparació de derivats glicosidats a partir de glucosamina i altres carbohidrats obtinguts en el transcurs del projecte. En el marc del projecte es procedirà a realitzar estudis de tipus econòmic sobre la viabilitat final dels processos i productes obtinguts.
El projecte aspira doncs a ser un actor en Horizon2020 a través de contribuir a:
a) Afegir valor als residus d’indústries agroalimentàries.
b) La transició cap a una economia i societat que empri productes i materials amb baixa petjada de carboni.

El passat 9 de març va tenir lloc la reunió de seguiment de la 1ª anualitat, el projecte va avançant al ritme previst.

image04   FEDER

Este proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.

Aprofitament Integral de Biomassa Agroalimentària (APRIBA, MINECO/FEDER, CTQ2015-70982-C3-1-R)