2013 - 2016
Producció de laurat d’etil natural (ACCIÓ, VALTEC13-1-0078)

La creixent demanda de productes d’alt valor afegit (que incorporen substàncies naturals, principis actius amb valor nutritiu i funcional) juntament amb les millores en els processos productius i les exigències legals, estan obligant a la indústria a millorar la qualitat dels productes sense generar residus, adaptant-los a més a les tendències de consum (aliments dietètics, fàrmacs amb propietats afegides, cosmètics amb essències naturals, aliments funcionals, productes biològics, entre altres). Tanmateix, s’ha incrementat la necessitat de buscar una alternativa als compostos sintètics per a la indústria alimentària, cosmètica i farmacèutica.
L’objectiu d’aquest projecte és abordar la producció de laurat d’etil que segons el Reglament (CE) Nº 1334/2008 es pugui definir com a “natural”. Així doncs, aquesta proposta pretén desenvolupar una nova metodologia per la producció de laurat d’etil a partir d’àcid làuric contingut en l’oli de coco, etanol l i emprant un biocatalitzador de tipus lipàsic basat en resting cells fúngiques.

FEDER    Accio

Producció de laurat d’etil natural (ACCIÓ, VALTEC13-1-0078)