2019-2022
Valorització de residus paperers: reaprofitament de cel·lulosa i producció de 5-(hidroximetil)furfural (HMF)

INNOTECRD19-1-0014