2013 - 2014
Promoció i capitalització de solucions de valorització de residus a la indústria agroalimentària del SUDOE (INTERREG IV B, SOE4/P1/E811)

sudoe

Promoció i capitalització de solucions de valorització de residus a la indústria agroalimentària del SUDOE (INTERREG IV B, SOE4/P1/E811)