2021 – 2022
PROJECTE NIR-Q – tecnologia fotònica NIR i intel·ligència artificial aplicades al control de Qualitat de processos industrials del sector tèxtil i moda

L’objectiu del projecte NIR-Q es investigar un sistema de control de qualitat automàtic al llarg de la cadena de producció tèxtil i de moda. Es tracta d’un repte important ja que aquesta indústria utilitza matèries primeres de composicions i procedències molt diverses i no existeix, a dia d’avui, cap sistema automàtic que permeti determinar la composició en fibres del teixit i, per tant, s’ha de fer de manera manual, amb les limitacions que això comporta. Sense poder garantir la correcta composició de les fibres, no es pot assegurar que aquestes fibres aportin les propietats desitjades al teixit; un problema que resoldrà la tecnologia NIR-Q.

Per fer això és necessari el desenvolupament de models matemàtics potents que permetin el tractament dels espectres NIR i així poder identificar les diferències entre fibres tèxtils segons diferents proveïdors, orígens, o si es tracta de material reciclat les diferències en la qualitat d’aquest. Es desenvoluparan tant models basats en anàlisi multivariable estadística com basats en xarxes neuronals convolucionals i d’intel·ligència artificial.

El projecte té un fort component ambiental, ja que reduirà la producció de partides defectuoses per deficiències de qualitat en les matèries primeres i, per tant, es reduirà la generació de residus tèxtils.

El projecte NIR-Q s’ha realitzat amb el support d’ACCIÓ