2010-2013
Disseny d’un sistema comú de gestió de residus d’envasos de plàstic de productes agroquímics per protegir els recursos naturals en sinergia amb la valorització de residus plàstics agrícoles (INTERREG IV B, 2G-MED09-15)

sudoe

Disseny d’un sistema comú de gestió de residus d’envasos de plàstic de productes agroquímics per protegir els recursos naturals en sinergia amb la valorització de residus plàstics agrícoles (INTERREG IV B, 2G-MED09-15)