13-11-2022
Primer Congrés TECNIO

El centre DBA ha participat en el congrés TECNIO celebrat a Girona el 19 d’octubre de 2022.

Enllaç al programa: https://agenda.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=d72118b1-090c-419e-9e23-882979c2f3a8&groupId=29930642