18-05-2017
Presentació de: “Synthesis of cyclic urethanes using CO2 and biobased materials” al Congrés “Aportando Valor al CO2”

El passat 10 de maig es presentà aquest treball de Canela-Xandri, Anna; Villorbina, Gemma; Balcells, Mercè; Canela-Garagoya, Ramon Udl-CBA Center invitats pel congrés “Aportando Valor al CO2” al institut Català d’Investigacions Químiques, ICIQ, de Tarragona