13-11-2022
1r Congrés BIT

El centre DBA ha participat activament, formant part del comitè científic i presentant resultats de recerca i transferència, al 1er Congrés de la Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, edicions Vic (6 i 7 abril 22) i Lleida (29 i 30 setembre 22).

Edició Vic: 

Projecte Bioplast: què passa quan acaba la vida útil dels plàstics d’ús agrícola”, a càrrec de Mercè Balcells .,

Link al programa: https://www.congresbit.cat/wp-content/uploads/2022/04/BIT_PROGRAMA_2022-1.pdf

Edició Lleida:

Póster: Desenvolupament de materials per encoixinats d’aplicació líquida i els seus efectes en cultius hortofructícoles en el marc de la Bioeconomia.

Link al póster