2016-2017
Obtenció de materials per a l’emmagatzematge d’energia tèrmica (PCM) a partir de la fracció greixosa de residus carnics (SANDACH)

17