2019-2021
INNOTEC: VALORITZACIÓ DE RESIDUS PAPERERS. RE-APROFITAMENT DE CEL·LULOSA I PRODUCCIÓ DE 5-HMF

El projecte s’orienta a l’economia circular i la bioeconomia ja que contempla el reaprofitament de la cel·lulosa de qualitat que es perd durant el procés de fabricació de paper reciclat mitjançant la seva recuperació emprant líquids iònics (LIs) i solvents eutèctics (SEs), els denominats dissolvents verds. L’aprofitament d’aquesta fibra de cel·lulosa (actualment desaprofitada) implicaria un increment de la producció de l’empresa i alhora una reducció considerable dels residus generats. Una segona aproximació és donar un valor afegit al residu del procés paperer mitjançant la hidròlisi de la cel·lulosa de menor qualitat continguda per la formació de glucosa i, posteriorment, la transformació d’aquesta glucosa en hidroximetilfurfural. La proposta de projecte persegueix desenvolupar metodologies sostenibles, i per tant respectuoses amb el medi ambient, ja que els processos s’han dissenyat per reciclar o reutilitzar dissolvents, enzims, i catalitzadors emprats.

Les tasques realitzades pel DBA seran el desenvolupament de protocols per l’extracció de la cel·lulosa del residu paperer, la hidròlisi de la cel·lulosa (àcida i/o enzimàtica) i la transformació de la glucosa en 5-(hidroximetil) furfural, amb l’objectiu de desenvolupar mètodes sostenibles. Les tasques realitzades per Alier són la preparació de mostres, l’aplicació dels protocols transferides del DBA al seu procés industrial i control de qualitat dels nous materials elaborats a emprant la cel·lulosa recuperada. Els objectius són reduir residus i generar productes de valor afegit.