2019-2022
ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ: TRANSFORMACIÓ DE RESIDUS LIGNOCEL·LULÒSICS EN PRODUCTES D’ALT VALOR

L’objectiu general del projecte és augmentar el valor econòmic de materials lignocel·lulòsics mitjançant la seva conversió en productes de valor afegit tot emprant mètodes en cascada eco-eficients. Aquest procés d’innovació hauria d’obrir nous nínxols de mercat i millorar la competitivitat de les cooperatives agràries. L’augment del valor vindria donat pel tipus de producte obtingut (cel·lulosa i lignina), els quals són productes naturals i de gran interès al sector industrial (alimentació, cosmètica, producció de bioplàstics, etc). Aquests productes de base biològica s’obtenen a través del fraccionament de la biomassa aplicant un procés de delignificació (extracció de la lignina). Per realitzar la delignificació s’utilitza el líquid iònic hidrogen sulfat de trietilamoni ([Et3NH][HSO4]) que té la capacitat d’extreure aproximadament el 30 % de la lignina disponible a la biomassa (la sansa té entre el 30 i 40 % de lignina en pes sec). La lignina té un ús bàsic com a combustible (pèl·let o fuel si es transforma) i és el punt de partida per al desenvolupament d’altres formulacions adequades per a l’ús com a productes químics crus com vanil·lina, benzè, toluè i aromàtics xilènics, additius alimentaris i de begudes, complements nutricionals i materials avançats com ara fibres de carboni, adhesius, resines i recobriments, escumes a base de poliuretà, pel·lícules, pintures i plàstics. Per tant, la lignina es pot considerar com un compost químic plataforma del qual es pot derivar una gran varietat de productes d’alt valor afegit.

DBA Lignocelulosicos

 

Projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.